Privatnost podataka


Izjava o privatnosti i zaštiti prikupljenih osobnih podataka i njihovom korištenju

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije Kupaca Internet stranice bigboom.hr odnosno u procesu registracije Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama Internet stranice bigboom.hr. Ova Izjava o privatnosti je sastavni dio Općih uvjeta prodaje AGRO Lindau-a.

AGRO Lindau d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice bigboom.hr pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade AGRO Lindau d.o.o., Ulica heroja Mohorja 11, SI-9220 Lendava, Slovenija (u daljnjem tekstu AGRO Lindau) obrađuje osobne podatke.

Upućuju se Kupci Internet stranice bigboom.hr (u daljnjem tekstu Kupci) odnosno Korisnici primatelji obavijesti o proizvodima i akcijama AGRO Lindaua (u daljnjem tekstu Korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke AGRO Lindau d.o.o. prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor.

Svaki Kupac odnosno Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu info@bigboom.eu.

Prihvaćanjem ove Izjave o privatnosti klikom prilikom registracije Kupca odnosno prijavom na Internet stranici bigboom.hr od strane Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama AGRO Lindaua, Kupac odnosno Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

 

Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje AGRO Lindau putem Internet stranice bigboom.hr?

Prilikom registracije osobe za Kupca bigboom.hr Internet stranice, AGRO Lindau d.o.o. će od budućeg Kupca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, korisničko ime i lozinka.

Kupac potvrđuje da se slaže da obradom osobnih podataka klikom na gumb za prijavu i/ili na gumb za Naručivanje.

Prilikom registracije osobe za Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama bigboom.hr Internet stranice, AGRO Lindau d.o.o. će od budućeg Korisnika zatražiti unos informacija o sebi (osobnih podataka) i to: ime i e-mail adresu. 

Davanje osobnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na Internet stranicu bigboom.hr, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama (putem google analyiticsa).

Također možemo prikupljati informacije o klikovima na stranicama koje su vam prikazane. AGRO Lindau preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Internet stranice bigboom.hr. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve, te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

 

U koju svrhu AGRO Lindau prikuplja i obrađuje osobne podatke?

AGRO Lindau prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca Internet stranice bigboom.hr u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju Internet stranici bigboom.hr, realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Kupaca, kako bi ponuda za Kupca bili individualnija te kako bi svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodili navikama i potrebama Kupaca.

AGRO Lindau prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim natječajima putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje ste se prethodno prijavili, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga.

Ne prikupljamo podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti bigboom.hr Internetsku stranicu. Niti jedan dio Internetske stranice bigboom.hr nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 16 godina.

 

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?

Kupac unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta prodaje i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici bigboom.hr, a koji je sadržan u Općim uvjetima prodaje te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi Kupca. Kupac klikom na prihvaćanje Općih uvjeta prodaje daje privolu za obradu svojih osobnih podataka.

Korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o proizvodima i akcijama unosom svojih podataka na Internet stranici bigboom.hr daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu Korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@bigboom.eu.

 

S kojim primateljima AGRO Lindau dijeli osobne podatke?

AGRO Lindau neće dijeliti osobne podatke Kupca odnosno Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

AGRO Lindau će kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda ili usluga po narudžbi Kupca podijeliti osobne podatke Kupca s:

1. Pružateljima usluga distribucije robe s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte. Pružatelj usluga distribucije može od Kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen.

2. Pružateljima usluga ovlaštenog servisa u slučaju da Kupac podnese prigovor, reklamira proizvod te je potreban pregled proizvoda ili zatraži uslugu servisiranja proizvoda koji je kupio a sve u svrhu realizacije usluge popravka, servisiranja ili pregleda proizvoda od strane ovlaštenog servisa.

3. Sponzorima nagradnih natječaja u procesu predaje nagrade dobitniku nagrade, kada AGRO Lindau koji je organizator nagradnog natječaja u pravilima nagradnog natječaja naznači da će isporuku nagrade dobitniku organizirati sponzor.

4. Pružateljem uluge održavanja ERP i CRM rješenja s kojima ima trajni ugovor te u svrhu redovitog ili vanrednog održavanja, a sve u svrhu realizacije usluge Kupcu.

 

Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja kreditnim i debitnim karticama

AGRO Lindau u trenutku plaćanja na Internet stranici bigboom.hr, kao uvjet plaćanja proizvoda i usluga kreditnim ili debitnim karticama traži privolu Kupca za aktivaciju procesa plaćanja putem društva Mercury Processing Services International payment card processing and development Ltd., Slovenčeva ulica 24, 1000 Ljubljana, Slovenija (NestPay), pružatelja usluge procesiranja i naplate (kreditnih ili debitnih ) kartica, ugovornog partnera AGRO Lindau i Izvršitelja obrade osobnih podataka. U tu svrhu osobni podaci Kupca (ime i prezime Kupca, adresa Kupca, podaci s kartice Kupca) su privremeno pohranjeni kod Mercury Processing Services International payment card processing and development Ltd., Slovenčeva ulica 24, 1000 Ljubljana, Slovenija (NestPay) koji te podatke pohranjuje u skladu s PCI DSS certifikacijom, najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. Kupac aktivira proces procesiranja i naplate kartica potvrdom (klikom) na gumb „Naručite“.

AGRO Lindau ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke unesene u svrhu procesiranja i naplate kartica. Upućuju se Kupci da se informiraju o obradi osobnih podataka od strane Mercury Processing Services International payment card processing and development Ltd., Slovenčeva ulica 24, 1000 Ljubljana, Slovenija (NestPay) na Internet stranici na kojoj se odvija proces plaćanja. AGRO Lindau d.o.o. stoga upozorava Kupca da brine o podacima navedenim na kartici kako ti podaci ne bi bili dostupni trećim osobama te kako ne bi bili zlouporabljeni.

 

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

AGRO Lindau pohranjuje osobne podatke registriranih Kupaca Internet stranice bigboom.hr na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija i šest mjeseci nakon prestanka registracije Kupca u kojem razdoblju će biti riješene eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja. AGRO Lindau pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija.

 

Pristup i ispravak osobnim podacima

Kupac i Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima po registraciji na stranici te pristupom na „Moj korisnički račun” gdje Kupac može revidirati svoje osobne podatke koje je podijelio s tvrtkom AGRO Lindau. Kupac i Korisnik može zatražiti i dobiti od tvrtke AGRO Lindau cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: info@bigboom.eu.

 

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)

Kupac i Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@bigboom.eu i podaci će biti izbrisani bez odgađanja. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje u svakoj obavijesti koju primi od tvrtke AGRO Lindau putem maila odnosno može poslati e-mail poruku na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@bigboom.eu u kojoj navodi da se njegovi osobni podaci izbrišu.

 

Pravo na prigovor

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@bigboom.eu. Naravno imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencija za zaštitu osobnih podataka.

 

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca odnosno Korisnika i tvrtke AGRO Lindau odvija sigurnim protokolom. Zaštitu podataka AGRO Lindau uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako AGRO Lindau provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice AGRO Lindau te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. AGRO Lindau se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU, a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

 

Izmjena Izjave o privatnosti

Ovu Izjavu o privatnosti, AGRO Lindau može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na bigboom.hr Internet stranici. Zato AGRO Lindau poziva Kupce i Korisnike da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti na kojoj će biti označene nove izmjene, ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se Kupac ili Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo Kupca i Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu bigboom.hr Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici bigboom.hr Nastavak uporabe Internetske stranice bigboom.hr od strane Kupca i Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Kupac i Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Izjavu o privatnosti.

 

Pravila o postupanju s „kolačićima“

Kolačići i druge tehnologije za praćenje mogu se koristiti na bigboom.hr Internet stranici na razne načine npr. kako bi Internet stranica bigboom.hr funkcionirala, za analizu prometa ili u marketinške svrhe.

Kolačić (eng. Cookie) je podatak male veličine koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da „zapamti“ akcije posjetitelja iz prethodnih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik ih u svakom trenutku može obrisati ili u pregledniku postaviti zabranu pohrane istih. Najčešći razlozi korištenja kolačića su: identifikacija posjetitelja, pamćenje specifičnih preferencija korisnika, pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih posjeta, skupljanje podataka za analize te promotivne kampanje.

Kolačići se mogu klasificirati kao:

1. Privremeni kolačići (Session cookies) – pohranjuju se na računalu , te se automatski brišu nakon zatvaranja web-preglednika. Omogućuju internetskoj stranici da dobije privremene podatke, poput komentara ili stanja košarice za kupnju.

2. Trajni kolačići (Persistent cookies) – Ostaju u vašem web pregledniku i nakon zatvaranja i obično imaju rok isteka. bigboom.hr koristi trajne kolačiće kako bi olakšali pristup registriranim korisnicima. Pohranjuju podatke kao što su korisničko ime i lozinka, što omogućuje da koristite funkcionalnost „zapamti me“ prilikom prijavljivanja, tako da ne morate upisivati korisničko ime i lozinku svaki puta kada posjećujete bigboom.hr.

3. Kolačić od prve strane – oni dolaze s web stranice koju ste posjetili, a mogu biti privremeni ili stalni. Omogućavaju web stranicama da spreme podatke koji se koriste kada korisnik ponovno posjeti web stranicu.

4. Kolačići od treće strane – postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (Facebook, Instagram, Google Analytics i AdWords). Ovi kolačići nisu postavljeni od strane bigboom.hr, te najčešće služe kao pomoć pri tumačenju ponašanja korisnika i marketinške svrhe.

 

Koje su Vam opcije dostupne?

U postavkama pretraživača kao što su Internet Explorer, Safari, Firefox ili Chrome možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti a koje čete odbiti. Mjesto na kojem možete pronaći postavke ovisi o vrsti Vašeg pretraživača. Putem opcije „pomoć“ u Vašem pretraživaču pronađite postavke koje trebate.

Ukoliko odaberete opciju da ne želite prihvatiti određene kolačiće, možda nećete moći koristiti određene funkcije na bigboom.hr Internet stranici.